Startsiden Vores produkter Tekniske sider, introduktioner, beskrivelser Kontakt information Sådan handler dui DENNE UGE ! Ide'grundlag, kerneværdier Ny Produkter, Tilbud,,, Referencer ,  projekter og kunder Billedgalleri - Eksempler -Service tips - Montering,.., Svar på ofte stillede spørgsmål
Support
Maksimale strømværdier for kobber kabel med PVC isolering

Ved dimensionering af kabel er det vigtigt at vælge korrekt ledertværsnit.
Hvis man vælger alt for tykke kabler spilder man penge, hvis man å anden
side vælger for tynde kabler taber man energi og spænding.
Til sidst det vigtigeste - brandfaren øger.
Klik her >> Se vores kabel og tilbehør

De fleste ledere dimensioneres ikke til maksimal strømværdi, man spilder simpelt hen for meget energi og taber penge- Maksimale strømværdier bruges mere som en sikkerhedscheck for at forhindre brandfare.
Klik her hvis du vil læse om dimensionering af kabel.

Når man sender strøm gennem en ledere bliver den opvarmed. Opværmningen står i proportion til strømmens kvadratiske værdi , og lederens modstand pr. længdeenhed.
Denne varme skal kabelet kunne komme af med, ellers smælter PVC isoleringen.
Lederens modstand mindsker med tykkelsen, altså, jo tykkere kabel jo mindre opvarmning.
(Notere at opværmningen er pr. længdeenhed, lederens længde har altså ingen betydning)

Sikkerhedstyrelsen i Danmark dikterer at et PVC isoleret kabel ikke må blive varmere end 70°C under normal drift.
Jo varmere omgivelsetemperatur, jo lavere strøm kan et kabel bære.
Jo nemmere et kabel kan komme af med varmen desto højre strøm kan det klare, f.eks. et kabel der føres i en isolered væg kan ikke klare lige så stor strøm som et kabel i "fri luft".
Ledere der sammensnoes til en flerledere og isoleres med en PVC-kappe får det selvfølgeligt sværere at komme af med varmen og klarer derfor mindre strøm end lederne kan klare enkeltvis.
Glem ikke SOLEN eller andre kilder der kan opvarme kablerne!

Konklusion: Kablernes tværsnit, isolering, placering, omgivelsetemperatur bestemmer maksimal strøm.

Ud fra kompleksiteten i ovenstående er det fornuftigt at vise nogle eksempler fra "det virklige liv" og præsentere maksimal strøm for disse i tabel.

 

Eksempel 1 : Kabel for sammenkobling af batterier.
Det er her tale om "enleder kabel i fri luft", afstanden til andre ledninger er større end 1 stk. kabeldiameter. Batterierne er placerede med en maks. omgivelsetemeraturen på 30°C.
Batterierne er beskyddet fra solen og der er fri luftcirkulation.

Klik >> større Batterikabel for sammenkobling af batterier

Eksempel 2 : Kabel mellem batterier og laderegulator
Typisk bruger man en 2-leder kabel uden kappe der fæstes med clips eller anden aflastning på en trævæg. Regulatoren er placeret på væg i samme "rum" og temperatur som batterierne, maks. temperatur er 30 °C. Der er beskyttet fra sol og der er fri luftcirkulation.
En inverter monteres typiskt på samme måde og kommer næsten altid med en 2-leder PVC-kabel uden kappe.

Klik >> større Kabel mellem batteri og regulator eller f. eks. en inverter

Eksempel 3 : Fast installation kabel inde i "huset"
Typisk bruger man en 2 eller 3 - leder kabel med kappe der fæstes med clips eller anden aflastning på de synlige innervægge i huset, typiskt en trævæg. Strøm i 2-ledere !
Også i dette eksempel regner vi med 30°C.

Ved fast installation skal man efterstræbe at ledningen ikke bliver eksponeret af solen eller anden varmekilde.

Klik >> mereEt 12V anlæg


Eksempel 4 : Fast installation kabel i "huset"
Typisk bruger man en 2 eller 3 - leder kabel med kappe der føres langs innervæg mellem husets termiske isolering og yttervæg. Strøm i 2-ledere !
Også i dette eksempel regner vi med 30°C.

Klik >> størreLedning i væg med terisk isolering

 

Tabel der viser maksimal strømværdie ved forskellige ledertværsnit i ovenstående eksempel

Eksempel:
1
2
3
4
Ledertværsnit
mm²
Maksimal strøm i Ampere
A
A
A
A
0,75 (**)
-
-
-
-
1,0  (**)
-
-
-
-
1,5
22
22
19,5
14
2,5
30
30
27
18,5
4,0
40
40
36
25
6,0
51
51
46
32
10
70
70
63
43
16
94
94
85
57
25
146
119
112
75
35
181
148
138
92
50
219
180
168
110
70
281
232
213
139
95
341
282
258
167
120
396
328
299
192

(**) Må generelt ikke benyttes til fast installation i hustande

 


I Danmark kan man bruge en forenklet tabel for PVC isolerede kobber kabel, den er mere egnet til daglig brug. Den passer fint til normal installation, men leder til en dårlig udnyttelse af kabler der de f.eks løber enkeltvis med fri luftcirkulation, som feks. ved sammenkobling af batteri.
Tabel viser strømværdi for forskellige tværsnit ved en omgivelsetemperatur på 30 °C.

Varmeaflednings-
forhold
Mindre gode
Normale
Særligt gode
Ledertværsnit
mm²
Maksimal strøm
Ampere
Ampere
Ampere
0,75
7,5
9
10
1,0
10,5
12
14,5
1,5
13
15
18,5
2,5
17,5
20
25
4,0
23
27
34
6,0
29
34
43
10
39
46
60
16
52
62
80
25
68
80
101
35
83
99
126
50
99
118
153
70
125
149
196
95
150
179
238
120
172
206
276

Varmeafledningsforhold:

"Mindre gode" f. eks. installationer i isoleret bygningsdel, forudsat at ledningerne ikke er helt omgivet  af termisk isolering
"Normale" f. eks. installationer direkte på væg eller på loft, i gulv, i væg eller loft, i bygningshulrum eller i  ledningskanal
"Særligt gode" f. eks. kabelinstallationer anbragt således, at den naturlige luftcirkulation omkring kabler ikke hindres af nærliggende overflader. Det vil i praksis sige, at der skal være en afstand på mindst 0,3 gange kablets diameter mellem kabel og nærliggende overflade.

En gang til - man kan ikke bruge ovestående til dimensionering , man spilder typisk for meget energi og ved lavvolt systeme(12/24V) får man også for højt spændingsfald.

Med venlig hilsen
Civilingeniør
Michael Brandes

Copyright©        www.elfrasolen.dk - Gunløgsgade 43 - 2300 København S.