Startsiden Vores produkter Tekniske sider, introduktioner, beskrivelser Kontakt information Sådan handler dui DENNE UGE ! Ide'grundlag, kerneværdier Ny Produkter, Tilbud,,, Referencer ,  projekter og kunder Billedgalleri - Eksempler -Service tips - Montering,.., Svar på ofte stillede spørgsmål
Support

Overslagsberegning af et 12V solcelleanlæg til fritidshus

 

          Klik her  - for at se vores solcelleanlæg 12V   

                     

For at kunne dimensionerere et solcelleanlæg skal man først beregne det forventede forbrug.
Hvor lang tid er de forskellige lamper tændt, hvor mange Watt bruger pæren , hvor meget ser man på fjernsyn, hvor mange Watt bruger fjernsynet,,, for at finde det samlede forbrug skal man altså gå alle sine forbrugere igennem og finde ud af hvor mange Watt de bruger og hvor lang tid de bruges.
Energiforbrug beregnes med formeln : Watt * timer = Energiforbrug.

Solindstrålingen varierer med årstid og geografisk placering, man skal derfor beregne sit energiforbrug for hver period man benytter fritidshuset inden man kan bestemme samlet solcellekapacitet.


  Energi fra solceller varierer kraftigt over året

 

 


Et eksempel - beregning af et solcelleanlæg til en kolonihave i København.

En lampe i køkken - 9 W sparepære, tændt 1 time/dag. Energiforbrug = 9 W*1 time = 9Wh
En lampe i stuen - 7W, tændt 3 timer/dag. Energiforbrug = 7W*3 timer = 21Wh
En læselampe i stuen - 5W pære, tændt 1 time/dag. Energiforbrug = 5W*1 time = 5Wh
2 lamper i soveværelse - 5W/pære, tændt 2 time/dag.Energiforbrug = 2*5W*2 timer=20Wh
Badværelselys - 11W pære, tændt 15 min/dag. Energiforbrug = 11W*1/4 time=3Wh
Et farvefjernsyn - 40W, tændt 2 time/dag. Energiforbrug = 40W*2 time = 80Wh.
-------------------
Totalt energiforbrug fra udstyr = 9 + 21 + 5 + 20 +3 + 80 Wh = 140 Wh/dag.

Til dette forbrug skal tab i regulator og ledninger summeres. I 12V systemer rekommanderes at dimensionere ledninger ud fra 5% ledningstab, typisk er dog at mange DC-istallationer har et samlet "kobbertab" på ca. 10% . En modern laderegulator bruger typisk < 5Wh pr. døgn.
--------------------
Det samlede energiforbrug pr. dag = 5Wh + 140Wh /0.9 = 160Wh.

 

Hvor meget solcellekapacitet ?
 
Energin fra solceller varierer kraftigt over året, maj måned giver ca. 10 gange mere end december !
Hvis det regner får man ikke noget, med andre ord , når det gælder vejr må man bruge gennemsnitt der er dannet udfra statistik.Energin fra solcellen er også afhængig af geografisk placering, orientering og hældning. Klik her- hvis du vil læse mere om de faktorer der styrer og påvirker energin fra solceller.

Følgende tabel viser den gennemsnittlige energi pr. dag til forbrug fra et 50 W solcelleanlæg i København, solcellen er orienteret stik syd med en hældning på 40 °.

Måned
jan
feb
marts
april
maj
juni
juli
aug
sept
okt
nov
dec
Wh/dag
35
70
110
185
230
220
225
200
145
90
50
25

Tabellen viser at et 50 W panel typiskt kan dække et dagligt forbrug på 185 Wh i perioden april-august.
Hvis man vil opretholde samme forbrug udenfor denne periode kræves større solcellekapacitet.

 

Hvor stor batterikapacitet ?

En stor batteribank forhøjer energiudbyttet fra solcellen og giver bedre systemvirkningsgrad.
En god regel er at vælge en batterikapacitet der garanterer forbrug i 5-10 dage "uden sol".
Altså, samlet energiforbrug i 5 dage = 5 dage * 160 Wh / dag = 800 Wh.
I et 12 Voltssystem svarer 800 Wh til 67 Ah. (= 800 Wh /12 V)
Mindste rekommanderede batterikapacit = 67Ah.

              "Skandinavisk vejr"          

Batterier skal beregnes med en sikkerhedsmargin, da de ikke tåler fuld afladning.
Til standard fritidsbatterier anbefales en sikkerhedsmargain på 1,6-1,8. Samlet batterikapacitet ved standard fritidsbatteri bliver altså 67 Ah * 1,7 = 114 Ah.
Vælger man et godt AGM batteri der bedre klarer dybe afladninger er det nok med en sikkerhedsmargain på 1,4. Samlet batterikapacitet bliver ved denne batteritype = 67 Ah * 1,4 = 94 Ah.

Bedre batteriøkonomi fås med følgende dimensionerings regel : Sikkerhedsmargin = 2.
Samlet batterikapacitet = 67 Ah * 2 = 134 Ah !

Anbefalet solcelleanlæg.

Solcellekapacitet: 50 W.
Batterikapacitet : 100-150 Ah


NOTERE:
Solcellekapaciteten kan efterfølgende øges uden problem , men batterierne i et solcelleanlæg skal optimalt alle have samme alder og være af samme størrelse og type. Det er derfor vigtigt at batteribanken fra start får korrekt størrelse.

Copyright©        www.elfrasolen.dk - Gunløgsgade 43 - 2300 København S.